Windykacja

Windykacja długów od przedsiębiorcy

Bolączką wielu przedsiębiorców są niezapłacone faktury i problemy z kontrahentami, którzy robią wszystko, aby tylko nie uregulować zaległych płatności. Często nie pomagają telefony ani nawet wysyłanie wezwań do zapłaty na piśmie. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie windykacja długów od przedsiębiorcy. Jeśli do tej pory podejmowane kroki zawiodły, to pozostaje skorzystać z usług doświadczonych profesjonalistów, którzy zajmą się ściągnięciem należnej kwoty od dłużników. Czasem koniecznie jest wejście na drogę sądową, bo nie zawsze udaje się załatwić wszystko polubownie. Pora zastanowić się nad tym, jak skutecznie odzyskać należne pieniądze.

W jaki sposób można windykować należności?

W wielu przypadkach nie trzeba podejmować drastycznych kroków w celu odzyskania należności od klienta/kontrahenta, który zalega z płatnościami. Na własną rękę trudno jest jednak coś załatwić, dlatego warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy, która zajmuje się ściąganie długów. Zaczyna się od windykacji polubownej, czyli od prób skontaktowania się z wierzycielem na różne sposoby i wysyłania mu wezwań do zapłaty. Dłużnik zostaje poinformowany o wystawieniu długu na giełdzie i konsekwencjach niespłacenia zalegających należności. Podejmowane są z nim negocjacje, które mają skłonić do spłacenia zobowiązania. Jeśli jednak dłużnik nie współpracuje i nadal nie chce zapłacić, to przechodzi się do konkretnego kroku w postaci windykacji sądowo-egzekucyjnej. W ten sposób możliwe staje się uzyskanie prawomocnego wyroku, na podstawie którego komornik będzie mógł odzyskać należności z majątku dłużnika. Niezbędny jest wobec tego pozew do sądu, tytuł egzekucyjny i skierowanie sprawy do komornika. Zdarza się też tak, że nawet po wydaniu wyroku z nakazem spłaty zadłużenia dłużnik nadal unika zapłaty, w związku z czym pozostaje skierować sprawę do kancelarii komorniczej, aby rozpocząć postępowanie egzekucyjne. Pomimo tego, że wiąże się to z koniecznością poniesienia wyższych kosztów, to jednak windykacja sądowo-egzekucyjna pozwala uchronić się przed przerwaniem biegu przedawnienia.

Samodzielna windykacja?

Nie trzeba korzystać z usług firmy fundacyjnej w celu odzyskania należności, można zająć się tym na własną rękę, co jest jednak czasochłonnym i męczącym zadaniem. Jeśli ktoś chce zaoszczędzić pieniądze, to można posiłkować się systemem windykacji online. Na korzyść tego rozwiązania przemawia bogate zaplecze merytoryczne i liczne narzędzia windykacyjne, co ułatwia odzyskanie pieniędzy. Za pomocą systemu samodzielnej windykacji przez Internet można generować pisma typu wezwanie do zapłaty, negocjować z dłużnikiem, złożyć pozew do sądu, wystawić dług na giełdę długów, zlecić czynności komornikowi. Z dłużnikiem można kontaktować się wieloma kanałami, a dokumenty generowane są automatycznie. Do dyspozycji jest szereg gotowych scenariuszy i samouczków. Ponadto można liczyć na stałe wsparcie prawników. Jeśli jednak ktoś nie czuje się na siłach i chce jak najszybciej odzyskać swoje pieniądze od dłużnika, to najlepszym rozwiązaniem będzie zlecenie windykacji długu kancelarii.