SYSTEM INFORMATYCZNY

DOSTĘP ON-LINE DLA KLIENTA

System informatyczny Kancelarii daje Klientowi możliwość podglądu on-line do swoich spraw w czasie rzeczywistym, 24 godziny na dobę. Klient ma możliwość zapoznania się ze stanem każdej ze spraw, sprawdzając poszczególne działania przeprowadzone przez pracowników Kancelarii.

Każda czynność wykonana na danej sprawie jest opisana odpowiednim kodem aktywności, zapisywanym wraz z datą utworzenia tego kodu. Daje to Klientowi możliwość stałego nadzoru pracy Kancelarii, poprzez weryfikację czasu wykonywanych kolejnych czynności.

Poprzez dostęp on-line Klient ma możliwość również podglądu do skanów wszelkiej korespondencji w każdej obsługiwanej przez Kancelarię sprawy Klienta.

Dostęp on-line do bazy spraw, daje również możliwość tworzenia przez Klienta na własne potrzeby dowolnie konfigurowanych raportów.

Istnieje również możliwość personalizacji aplikacji on-line dla poszczególnych pracowników Klienta wedle własnych preferencji.