SYSTEM INFORMATYCZNY

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

System informatyczny Kancelarii zawiera szereg udogodnień i funkcji pozwalających na udoskonaloną i szybszą pracę przy jednoczesnym zminimalizowaniu możliwości wystąpienia błędów. Aplikacja jest autorskim programem Kancelarii, podlegającym stałym usprawnieniom wedle pojawiających się potrzeb, mającym na celu dalszą poprawę jakości pracy.

Raporty tworzone przez system informatyczny, są każdorazowo dostosowywane
do indywidualnych potrzeb i wytycznych Klienta.

Nowoczesny system informatyczny Kancelarii umożliwia:

 • seryjne generowanie dowolnych pism procesowych stosowanych w sprawie,
  w szczególności: monity, BTE, wnioski o nadanie klauzuli wykonalności BTE, itp.
 • klasyfikację spraw wg wyznaczonych kryteriów i doboru odpowiednich metod postępowania,
 • raportowanie – forma raportu i jego zakres mogą zostać dostosowane do potrzeb Klienta

 

Funkcjonalność systemu:

 • Dostęp dla Klienta w trybie on-line,
 • Stosowanie kodów aktywności informujących o czynnościach w danej sprawie,
 • Nadawanie sprawom statusów – tzw. „kolejkowanie” spraw,
 • Monitorowanie terminu przedawnienia wierzytelności,
 • Raporty analizujące działania sądów i komorników,
 • Sporządzanie bieżących raportów stanu prowadzonych działań,
 • Tworzenie dokumentów tekstowych,
 • Kalkulator obliczający aktualne zadłużenie dla danej sprawy,
 • Elektroniczne teczki dłużników,
 • Bankowe przelewy elektroniczne zintegrowane z bazą,
 • Możliwość tworzenia raportów w różnych formatach,
 • Korespondencja seryjna i automatyczna rejestracja jej zwrotów,
 • Rejestr zdarzeń zawierający informację o czynnościach podejmowanych przez kancelarię, sąd i komornika.