OBSŁUGA DODATKOWYCH POSTĘPOWAŃ

OBSŁUGA WIERZYTELNOŚCI ZABEZPIECZONYCH HIPOTECZNIE

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie spraw dotyczących dochodzenia wierzytelności zabezpieczonych hipoteką. Szczegółowy zakres czynności wykonywanych przez Kancelarią w ramach obsługi prawnej w zakresie dochodzenia wierzytelności zabezpieczonych hipoteką jest każdorazowo dostosowany i uzgadniany
z Klientem
. Naszym celem jest wypracowanie procesu obsługi, który zapewni najwyższą skuteczność przy jednoczesnej optymalizacji ponoszonych przez Klienta kosztów.

 

Działania Kancelarii obejmują w szczególności:

 • telefoniczny kontakt z dłużnikiem Klienta w celu doprowadzenia do dobrowolnej spłaty zadłużenia,
 • zawieranie z dłużnikiem ugód pozasądowych dotyczących spłaty zadłużenia,
 • weryfikację ksiąg wieczystych prowadzonych w elektronicznym systemie udostępnionym przez Centralną Bazę Danych Ksiąg Wieczystych,
 • wysyłanie do dłużnika przedsądowego wezwania do zapłaty pod rygorem wszczęcia postępowania sądowego, a następnie egzekucji skutkujących sprzedażą nieruchomości,
 • dochodzenie roszczeń Klienta w postępowaniu sądowym nakazowym, upominawczym, uproszczonym lub klauzulowym,
 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania sądowego,
 • reprezentowanie Klienta przed sądami powszechnymi w ramach toczących
  się z udziałem Klienta postępowań dotyczących spraw przekazanych do obsługi,
 • wysyłanie przedegzekucyjnego wezwanie do zapłaty do dłużników pod rygorem wszczęcia postępowania egzekucyjnego skutkującego sprzedażą nieruchomości,
 • kierowanie wniosków egzekucyjnych do właściwej kancelarii komorniczej, celem wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego z nieruchomości oraz innych składników majątku dłużnika w zależności od zlecenia Klienta,
 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania egzekucyjnego,
 • reprezentowanie Klienta przed organami egzekucyjnymi w ramach toczących się
  z udziałem Klienta postępowań dotyczących spraw przekazanych do obsługi.