OBSŁUGA DODATKOWYCH POSTĘPOWAŃ

OBSŁUGA PRAWNA DOCHODZENIA WIERZYTELNOŚCI OD SPADKOBIERCÓW DŁUŻNIKÓW

Kancelaria oferuje usługę dochodzenia wierzytelności Klientów od spadkobierców dłużników.

W sprawach, w których dłużnik zmarł, Kancelaria, na podstawie zlecenia dotyczącego konkretnej sprawy, podejmuje czynności mające na celu:

 • uzyskanie skróconego odpis aktu zgonu dłużnika
  (jeżeli Klient nie dysponuje takim dokumentem),
 •  wystąpienie do właściwego sądu o przeprowadzenie postępowania spadkowego
  (po uzyskaniu skróconego odpisu aktu zgonu dłużnika),
 • wystąpienie do właściwych urzędów (USC, MSWiA, inne organy) z zapytaniami. dotyczącymi ustalenia kręgu spadkobierców ustawowych zmarłego dłużnika.
 • reprezentowanie Klienta na rozprawie,
 • uzyskanie odpisu prawomocnego postanowienia
  o stwierdzeniu nabycia spadku.

Kancelaria, na podstawie zlecenia dotyczącego konkretnej sprawy, wystąpi z wnioskiem
o zabezpieczenie spadku i sporządzenie spisu inwentarza.

Po uzyskaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, Kancelaria podejmie czynności mające na celu dochodzenie wierzytelności od spadkobierców zmarłego dłużnika.

Wszelkie czynności prawne, podejmowane przez Kancelarię w ramach obsługi spraw dochodzenia wierzytelności od spadkobierców zmarłych dłużników są ustalane indywidualnie z Klientem.