Etapy postępowania windykacyjnego

ETAP SĄDOWY

Obsługa spraw na etapie sądowym obejmuje:

  • Negocjacje z dłużnikami na etapie postępowania sądowego.
  • Wysyłanie monitów i wezwań do zapłaty.

Kancelaria stara się dążyć do polubownego odzyskania należności nawet w sytuacji, kiedy wdrożona jest już procedura sądowa, co często pozwala Klientowi oszczędzić czas i koszty związane z przeprowadzeniem tego postępowania.

W postępowaniu sądowym pomoc prawna Kancelarii obejmuje kompleksową obsługę spraw w postępowaniu klauzulowym, EPU, nakazowym, upominawczym lub zwykłym,
w tym:

  • przygotowanie i weryfikacja od strony formalno-prawnej pełnej dokumentacji,
  • przygotowanie i złożenie pozwu oraz kolejnych pism procesowych do właściwego sądu,
  • uzyskanie tytułu wykonawczego,
  • zastępstwo procesowe na rozprawach,
  • sporządzenie odwołania od orzeczeń,
  • udział w postępowaniach odwoławczych,
  • nadzór nad właściwym przebiegiem postępowania sądowego,
  • monitoring telefoniczny spraw w sądzie.

Wybór trybu postępowania jest każdorazowo sugerowany Klientowi w oparciu o analizę posiadanych dokumentów w sprawie oraz przewidywanych kosztów postępowania i czasu trwania postępowania, aby zawsze wybrać dla Klienta optymalną drogę przeprowadzenia postępowania sądowego.

Podczas trwania etapu sądowego, od chwili wszczęcia postępowania do uzyskania tytułu wykonawczego, wykonywane są akcje telefoniczne do dłużników przez wyspecjalizowany zespół Call Center. Dłużnicy na każdym z etapów są informowani poprzez telefony
i wiadomości na jakim etapie znajduje się sprawa (przygotowywanie złożenia do sądu, sprawa w sądzie, uzyskany tytuł wykonawczy, przygotowywanie złożenia sprawy do komornika),
oraz każdorazowo o możliwości polubownego załatwienia sprawy przez zawarcie planu spłat bądź podpisania ugody.