Etapy postępowania windykacyjnego

ETAP EGZEKUCYJNY

Obsługa spraw na etapie egzekucyjnym:

Kancelaria w ramach autorskiego programu e-Komornik, współpracuje z wybranymi komornikami na terenie całego kraju. Daje to wymierne korzyści w postaci:

 • znacznego skrócenia czasu przekazywania spraw i ich rejestracji przez komorników,
 • wymiany plików zaszyfrowaną pocztą,
 • obniżenia kosztówegzekucji po stronie Klienta,
 • stałego monitoringu podejmowanych działań komorniczych w każdej sprawie,
 • badanie skuteczności poszczególnych komorników.

W postępowaniu egzekucyjnym Kancelaria zapewnia pełną obsługę procesu odzyskiwania należności, w tym:

 • przedegzekucyjne wezwanie dłużnika do zapłaty,
 • wszczęcie egzekucji, sporządzenie wniosku egzekucyjnego i złożenie go do właściwego komornika,
 • monitorowanie czynności egzekucyjnych i współpraca z komornikiem,
 • nadzór nad właściwym przebiegiem postępowania egzekucyjnego,
 • wyegzekwowanie należności i uzyskanie postanowienia o zakończeniu postępowania egzekucyjnego z powodu zapłaty,
 • uzyskanie postanowienia o umorzeniu z powodu bezskuteczności potwierdzającego nieściągalność wierzytelności, uprawniającego Klienta do odpisu podatkowego należności,
 • kontrola terminu przedawnienia spraw niespłaconych z zakończoną egzekucją.

Po zakończeniu postępowania wobec bezskuteczności, Kancelaria dla wybranych spraw proponuje Klientowi możliwość przeprowadzenia dalszych czynności, szczególnie dla spraw
o wysokim saldzie:

 • Aktywne poszukiwanie majątku dłużnika,
 • Monitoring terminu przedawnienia,
 • Regularny proces ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego.