Porozumienie stron

Po osiągnięciu porozumienia co do wysokości rat oraz terminów w jakich powinny być one spłacane zawierany jest plan spłat. Jest to umowa, która zobowiązuje osobę zadłużoną do realizacji jej postanowień, czyli terminowego wywiązywania się ze wspólnych ustaleń. Nieprzestrzeganie postanowień zawartego porozumienia w konsekwencji może prowadzić do przekazania sprawy do sądu, celem uzyskania wyroku lub nakazu zapłaty, mogącego być podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Proszę pamiętać,  że sprawa w sądzie czy zajęcie komornicze to ostateczność, do której tak samo jak Państwo, nie chcemy dopuścić. Wszystkie nasze działania mają na celu pomoc w polubownym rozwiązaniu sprawy zadłużenia.