Korzyści dla dłużnika

Kancelaria Rączkowski & Kwieciński Adwokaci umożliwia Państwu rozwiązanie kwestii finansowych, dzięki propozycjom obniżającym wysokość zadłużenia oraz koszty jego obsługi. W trakcie negocjacji między dłużnikiem a jego wierzycielem istnieje możliwość:

  • rozłożenia całego zadłużenia na ustalone wspólnie raty
  • umorzenia części odsetek lub nawet części należności, o ile bank wyrazi na to zgodę

Należy jednak pamiętać, że wyżej wymienione ułatwienia są przewidziane tylko dla dłużników, którzy w toku współpracy wykażą się dobrą wolą oraz będą dotrzymywać poczynionych z nami ustaleń tj.

  • terminów kontaktu z naszą Kancelarią
  • terminów wpłat wyznaczonych kwot

Aby nasza współpraca okazała się satysfakcjonująca również dla Państwa prosimy o systematyczny, stały kontakt z przedstawicielami Kancelarii. Im szybciej Państwo podejmą decyzję o zawarciu z nami porozumienia, tym większa szansa na dogodniejsze warunki spłaty swojego zadłużenia. Odkładanie tego procesu w czasie powoduje jedynie wzrost obciążeń finansowych ponoszonych z tytułu obsługi długu.

Prosimy pamiętać, że nasz zespół chce Państwu pomóc w zawarciu ugody z wierzycielem oraz spłacie zadłużenia i jest do Państwa dyspozycji.