KONSEKWENCJE NIESPŁACONEGO ZADŁUŻENIA

Unikanie spłaty swoich zobowiązań zawsze prowadzi do ich zwiększenia nie tylko przez stale rosnące odsetki, ale również poprzez koszty obsługi zadłużenia.

Ostateczną konsekwencją niespłacanego długu jest egzekucja komornicza, która może być przeprowadzona z majątku nie tylko dłużnika, ale również z majątku małżonka, czy w przypadku firmy z osobistych majątków wspólników. Ponadto informacja gospodarcza o Państwa zadłużeniu będzie przechowywana w Krajowym Rejestrze Dłużników przez okres 10 lat oraz Biurze Informacji Kredytowej.

Cena niespłaconego długu to nie tylko narastające zadłużenie, ale także utrata reputacji jako partnera biznesowego, jak i zwykłego klienta.

Konsekwencje niespłaconych należności często są nieproporcjonalne do ich rozmiaru, dlatego nie warto dla żadnej sumy ryzykować spokoju swojego oraz najbliższych.

Mamy świadomość, że większość dłużników to osoby uczciwie, które z różnych przyczyn, często niezależnych od nich, przestały wywiązywać się ze swoich finansowych zobowiązań. Dlatego też wszyscy nasi pracownicy traktują Państwa z należytym szacunkiem i chcą pomóc w rozwiązaniu sprawy zadłużenia.