Masz zadłużenie, skontaktuj się z nami:

Kontakt w sprawie:

Horyzont

Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Tel. 22 250 87 01

Revenue

Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Tel. 22 250 87 07

GCM Sp. z o.o. SKA* oraz  GCM Sp. z o.o. SKA, Sp.J**

Tel. 22 250 87 02

*Global Collection Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka kandytowo-akcyjna

**Global Collection Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka kandytowo-akcyjna, spółka jawna

Kontakt w pozostałych sprawach:

Tel. 22 250 87 05

Kontakt